Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsens 5 medlemmer varetager de praktiske opgaver med at arrangere vedligeholdelse af veje og grøfter og afholdelse af generalforsamling.


Herudover har bestyrelsen kontakt til Odsherred Kommune når det er relevant, ligesom den naturligvis styrer Lodsejerlagets økonomi.


De væsentligste opgaver er fordelt sådan:


Formand Carl Wøhlk, Fyrrebakken 9

  • Kommunikation med lodsejere
  • Kontakt til Odsherred Kommune


Kasserer Jens Hørup, Uglevænget 7

  • Kontingent og udgifter
  • Medlemsadministration
  • Vedligeholdelse af grøfter  


Arne Anthony, Vindingsvej 11


Tonny Wass, Fyrrebakken 10

  • Hjemmeside www.dyrlaegeskoven.dk


Uffe Hermansen, Harevænget 14

  • Vedligeholdelse af veje