Medlemmer

Navne på husene

En lang række af sommerhusene i Dyrlægeskoven har et navn. Læs mere om husnavnene her. 

Medlemmer

Alle ejere af ejendomme i Dyrlægeskovens område er automatisk medlemmer af Lodsejerlaget. Den tinglyste deklaration åbner mulighed for, at tilstødende grundejere bliver optaget som medlemmer, og derfor er en række grundejere på Hugormevej blevet optaget, så Lodsejerlaget i dag har 80 medlemmer. I praksis betyder det, at grundejerne på Vindingsvej, Dyrevænget, Uglevænget, Harevænget, Fyrrebakken og lige numre på Hugormevej nr. 4 - 16 er medlemmer.


Medlemslisten opdateres løbende, så hvis der er ændringer til oplysningerne, gives besked til kassereren. 


Medlemslister tilgår lodsejerne med henblik på intern kommunikation. Medlemslister må ikke anvendes til kommercielle formål.


Hvis andre har behov for at komme i kontakt med en lodsejer, kan der rettes henvendelse til kasserer Jens Hørup, jensh@privat.dk, som vil kunne formidle videre kontakt.